• Hürriyet Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

  Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
  Ankara 2.95 7.37 14.75 2.95 2+5 Yayın 2+3 Yayın 2+2 Yayın
  Ankara Taşra 0.83 2.06 4.13 0.83 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
  İstanbul 5.51 27.55 55.10 2.95 2+5 veya 1+1 Yayın 2+4 veya 1+2 Yayın 2+3 veya 2+5 veya 1+2 Yayın
  İstanbul Taşra 2.31 11.56 23.12 2.31 2+3 Yayın 2+3 Yayın 2+3 Yayın
  Akdeniz 2.60 6.50 13.00 2.60 2+5 Yayın 2+3 veya 2+5 Yayın 2+2 veya 2+4 Yayın
  Ege 3.12 7.82 15.63 3.12 2+8 veya 3+17 Yayın 2+7 veya 4+16 Yayın 2+2 veya 3+7 Yayın
  Çukurova 2.06 5.13 10.32 2.06 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Trakya 1.81 5.45 18.17 1.81 2+3 Yayın 2+3 Yayın 2+1 Yayın
  Türkiye 7.78 38.94 77.88 7.80 2+2 Yayın 2+2 Yayın 2+2 Yayın

  Sabah Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

  Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
  Ankara 2.50 6.25 12.50 0.70 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın
  Ankara Taşra 0.70 1.77 3.54 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
  Ankara+ Ankara Taşra 2.71 6.78 13.57 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
  İstanbul 5.19 25.96 77.88 0.65 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 veya 1+3 Yayın
  İstanbul Taşra 1.29 3.24 6.49 2+4 Yayın 2+4 Yayın 2+4 Yayın
  İstanbul+ İstanbul Taşra 5.78 28.91 57.82 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Ege 2.00 4.99 9.98 0.95 2+18 veya 3+27 Yayın 2+18 veya 3+27 Yayın 2+18 veya 3+27 Yayın
  Antalya 1.49 7.49 7.49 0.83 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
  Adana 1.18 5.90 11.08 0.80 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
  Türkiye 7.31 36.58 73.16 2.95 2+4 Yayın 2+4 Yayın 2+4 Yayın
  İzmir Taşra 1.00 2.51 5.01 Yayın Yayın Yayın
  Adana Taşra 0.59 2.95 5.90 Yayın Yayın Yayın

  Posta Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

  Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
  Türkiye 8.50 42.55 85.00 6.00 2+5 veya 1+3 Yayın 2+5 veya 1+3 Yayın 2+3 veya 1+2 Yayın
  Ankara 2.95 7.37 14.75 1.18 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Ankara Taşra 1.18 2.95 5.90 1.18 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 2+3 veya 1+2 Yayın
  Ankara+ Ankara Taşra 3.50 8.75 17.52 1.77 1+2veya2+5 Yayın 1+2veya2+5 Yayın 2+3 Yayın
  İstanbul 5.50 27.50 55.00 3.55 2+5 veya 1+3 Yayın 2+5 veya 1+3 Yayın 2+3 veya 1+2 Yayın
  İstanbul Taşra 2.00 5.00 10.00 1.18 2+5 veya 1+3 Yayın 2+5 veya 1+3 Yayın 2+3 veya 1+2 Yayın
  İzmir 2.50 6.25 12.50 1.18 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın
  İzmir Taşra 1.18 2.95 5.90 1.00 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın
  İzmir+ İzmir Taşra 3.00 7.50 15.00 1.77 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın 1+3 veya 2+7 veya 3+10 Yayın
  Antalya 1.85 4.60 9.20 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
  Adana 1.70 4.25 8.50 1.18 2+3 Yayın 2+3 Yayın 2+3 Yayın
  Adana Taşra 1.18 2.95 5.90 1.18 2+3 Yayın 2+3 Yayın 2+3 Yayın
  Adana+ Adana Taşra 2.00 5.01 10.03 2.00 2+3 Yayın 2+3 Yayın 2+3 Yayın
  Trabzon 1.18 2.95 5.90 1.18 Yayın Yayın Yayın

  Star Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

  Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
  Türkiye 4.00 20.00 40.00 2.00 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+5 Yayın
  Ankara 2.30 5.75 11.50 0.57 1+3 veya 2+7 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın
  Ankara+ Ankara Taşra 2.40 6.00 12.00 0.80 1+3 veya 2+7 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın
  Ankara Taşra 0.65 1.63 3.25 0.59 1+3 veya 2+7 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın
  İstanbul 2.50 10.60 25.00 0.65 1+3 veya 2+7 Yayın 1+3 veya 2+7 Yayın 1+3 veya 2+7 Yayın
  İstanbul Taşra 0.59 3.54 5.90 0.59 2+7 Yayın 2+7 Yayın 2+5 Yayın
  İzmir 1.00 5.00 10.00 0.90 2+7 Yayın 2+7 Yayın 2+7 Yayın
  Antalya 0.59 1.48 2.95 0.59 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın 1+2 veya 2+5 Yayın
  Adana 0.59 3.54 5.90 0.59 2+7 Yayın 2+7 Yayın 2+5 Yayın

  Zaman Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

  Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
  Antalya Taşra 1.29 6.49 12.98 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Türkiye 8.50 42.48 84.96 2.97 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  İstanbul 5.00 25.01 50.03 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  İstanbul Taşra 2.59 11.89 25.60 0.80 2+5 Yayın 2+3 Yayın 2+5 Yayın
  İstanbul+ İstanbul Taşra 6.49 32.45 64.90 2.12 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Ankara 2.25 11.21 22.42 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Ankara Taşra 2.95 14.75 29.50 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Ankara+ Ankara Taşra 4.13 20.65 41.30 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  İzmir 2.36 11.80 23.60 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+8 Yayın
  İzmir Taşra 2.36 11.80 23.60 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+8 Yayın
  İzmir+ İzmir Taşra 3.54 17.70 35.40 2.30 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+8 Yayın
  Antalya+ Antalya Taşra 1.94 9.79 19.47 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Adana 1.43 7.19 14.39 0.59 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Adana Taşra 1.43 7.19 14.39 0.59 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Adana+ Adana Taşra 2.36 11.80 23.60 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Antalya 1.29 6.49 12.98 1.18 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın
  Trabzon+ Trabzon Taşra 2.36 11.80 23.60 1.77 2+5 Yayın 2+5 Yayın 2+3 Yayın

  Yeni Asır Gazetesi Seriilan Fiyat ve Kampanyaları

  Baskı Bölgesi Kelime A/Ü Çizgi Başlık (14 P) Zayii Vasıta Emlak Eleman
  İzmir 3.54 7.10 12.98 3.54 2+5 veya 3+12 Yayın 2+5 veya 3+12 Yayın 2+2 veya 3+7 Yayın
  0312 418 38 00   -   0506 397 2001
  HürriyetPostaSabahStarZamanYeni Asır
  Sabah
  Yayın Bölgesi
  İlan Kategorisi
  Alt Kategori
  22
  Şubat
  23
  Şubat
  24
  Şubat
  25
  Şubat
  26
  Şubat
  27
  Şubat
  28
  Şubat
  29
  Şubat
  01
  Mart
  02
  Mart
  03
  Mart
  04
  Mart
  05
  Mart
  06
  Mart
  07
  Mart
  08
  Mart
  09
  Mart
  10
  Mart
  11
  Mart
  12
  Mart
  13
  Mart
  14
  Mart
  15
  Mart
  16
  Mart
  17
  Mart
  18
  Mart
  19
  Mart
  20
  Mart
  21
  Mart
  22
  Mart
  Ücretli Günler
  Promosyonlu Günler
  Seçimleri Temizle
  İlan Başlığı
  Başlık fiyatı 5 ila 10 kelime arasındadır.
  İlan Metni
  İlan metnini yazarken ücret hesaplamasının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için KELİME ARALARINA MUTLAKA BOŞLUK KOYUNUZ
  Telefon numaralarınızı birleşik veya aralarına nokta koyarak yazınız.HER TELEFON BİR KELİMEDİR.
  Telefon numarası, web adresi veya eposta yazarken boşluk bırakmayınız. Sadece farklı olanlar arasında boşluk bırakınız. Örnek;
  05355555555 www.marj.com.tr marj@marj.com.tr(3 kelime)
  Kelime Sayısı Tarife Fiyatı Tutar
  14P Başlık - - -
  Metin - - -
  Web-Mail - - -
  Toplam Tutar -
  İlanın Yayın Günleri
  Ücretli Günler Promosyonlu Günler
  - -
  İlan Özellikleri
  Sarı ve Gri kutulu ilanlarda başlık yazılması zorunludur.
  Önizleme

  İlan Bilgileri

  Kategori Seçimleri
  İlan Başlığı ...
  İlan Metni ...
  Web - Mail - Tel ...
  İlan Yayını için Seçilen Günler ...
  Kutu Özellikleri ...
  Promosyon ...

  İlan Fiyatlandırmaları

  Başlık ...
  İlan Metni ...
  Web - Mail - Tel ...
  Toplam Alınacak Ücret ...

  Sipariş Veren Bilgileri

  Telefon Numarası